Доларова піраміда влади — ДПВ.

В 1991 році Україна мала чи не найкращі стартові умови серед колишніх республік Радянського Союзу:  потужний промисловий потенціал, високий рівень кадрового  забезпечення, багаті природні ресурси.  Все це давало надію на суттєве поліпшення рівня життя практично кожному громадянину нової держави. Та пройшло 20 років і нині Україна за всіма соціально-економічними показниками займає самі останні позиції європейських рейтингів. Не зуміли ми скористатись наявними можливостями, втрачаємо історичні шанси. То ж сидимо нині біля напіврозваленого самостійного корита і шукаємо відповіді на віковічні  запитаня: «Хто винен?» та «Що робити?». У кожного є свої відповіді на ці запитання. Що до мене, то я вважаю винуватцями в нинішньому провалі національного проекту «Самостійна Україна», кожного відповідального її громадянина і себе в тому числі. Та перш за все, винні ті національні лідери, що пообіцяли людям позитивні зміни  і не зуміли їх забезпечити. Але не варто зациклюватись на винуватцях.  Куди важливіше сконцентруватись  на пошуку відповіді: «Що робити далі?»

Прогресивний поступ цивілізації супроводжується постійно зростаючим рівнем віртульності — люди все частіше оперують не реальними матеріальними об’єктами, а їхніми віртуальними замінниками: копіями, моделями, графіками, діаграмами тощо. Так всім добре  відомі шкільні математичні, хімічні та фізичні формули є саме такими віртуальними моделями реальних об’єктів та процесів.  Нині широко моделюються  економічні та суспільні явища. І чим якіснішою є модель, тим продуктивніше її використання. В інеті  багато різних моделей, що наочно ілюструють Піраміду Влади. Я ж вважаю найбільш адекватною ту  з них, що зображена на однодоларовій купюрі. І хоча її автори вкладали в своє творіння зовсім інший зміст,  та в реальності він виявився значно ширшим і багатшим. Самі того не бажаючи, автори напрочуд лаконічно, точно та переконливо  виразили саму суть існуючої з покон віків Піраміди Влади (ПВ).

Перш за все, влада відірвана від суспільства, від його трудового народу і стоїть над ним

Влада оточена сяючим ореолом священності та потужної привабливості.

Всевидюще Око (Закон) слідкує лиш за тим, що відбувається знизу. Верхівка владного Олімпу знаходиться  поза зоною його досяжності (в сфері надзаконня).

Саме у владних коридорах сконцентрований нині  найцінніший соціальний ресурс — Права та Можливості людини. Трудовій частині суспільства дістаютьтся лиш численні Обов’язки.

Ця проста модель дозволяє робити і глибокі аналітичні міркування, і наочні  порівняння,  і реальні практичні висновки. Чому так потужно приваблива верхівка ВП? Чому так багато бажаючих потрапити в її напівтемні коридори? Річ у тім, що в людському організмі ще на фізіологічному рівні закладений механізм енергозбереження, тобто природнє бажання менше працювати і більше мати. Щоби жити, люди мають крутитись, трудитись, працювати. Щоби менше напружуватись і більше отримувати від своєї праці, люди постійно вдосконалюють і знаряддя  праці, і сам трудовий поцес. Оскільки такі інноваційні (винахідницькі) зміни співпадають з потребами всіх членів суспільства, то вони всебічно сприяють його успішному прогресивному розвитку. Відтак, технологічний прогрес крокує в ногу із соціальним.

Інший шлях, що дозволяє людині менше працювати і  більше мати, пролягає через владні коридори. Річ у тім, що з перших кроків свого існування соціальний інститут Влади  сформувався саме, як паразитарна структура, з допомогою якої агресивна паразитуюча меншість постійно поневолює та експлуатує трудову більшість суспільства. Прогресивний поступ цивілізації настійно вимагає, щоби кожен член суспільства віддавав йому значно  більше, ніж бере від нього сам. Ця вимога чітко спрацьовує на рівні нижньої, трудової частини людської спільноти. Нині для обліку трудового внеску кожного окремого працівника складені надійні  оцінки його ефективності. Таким чином, жоден роботяга ніколи не отримає більше, ніж заробить своїми мозолями. Зовсім інша картина у можновладців. Варто лиш порівняти ступінь їхнього  особистого добробуту з рівнем віддачі суспільству. Взяти, хоча б наших «улюблених» депутатів ВРУ. Хто з них  зможе переконливо, аргуменовано довести, що він дає суспільству більше, ніж бере від нього сам? Ніхто! Їх не існує в Україні. Таким чином ДПВ наглядно демонструє паразитарну  природу наявної системи влади: «Людина людині — вовк. Хто сильніший, той і прав«. Оскільки так триває  з часів  сивої давнини, то існуючі суспільні відносини виглядають, немов природні -  Богом дані. На їх підтримку та освячення  направлені зусилля потужної ідеологічної машини, церкви, ЗМІ та численних владних прихвостнів. Але трудова більшість суспільства не погоджується з нав’язаною їй  споконвічною несправедливо-паразитарною системою відносин «Влада- Народ.» На кожному історичному етапі, користуючись наявними засобами та можливостями,  трудовий люд намагався добитись відновлення Соціальної Справедливості. І хоча в кожному конкретному протистоянні цієї  боротьби він постійно зазнавав поразок, але в загальному плані соціальний процес повільно рухається в прогресивному напрямку. Від Спартака, Пугачова, Хмельницького, Леніна, Бандери, Чегевари до Помаранчевого Майдану спостерігається чітка тенденція збільшення людських Прав і Свобод та зменшення рабської складової в душі людини.

Нині протистояння паразитуючої Влади і трудового Народу знаходиться в критичній фазі: для подальшого прогресивного поступу суспільства у цих відносинах мають відбутись якісні зміни:  допотопне  -  «Народ для Влади«, має змінитись на сучасне - «Влада для Народу«. Але в рамках  пануючої, паразитарної  системи влади, ДПВ,  добитись потрібних змін - неможливо. Помаранчевий Майдан — наочне тому підтвердження. Про це свідчать і події арабської, зокрема єгипетської,  весни. Рішення проблеми слід шукати в межах саме трудової частини суспільства і тільки її засобами та  можливостями. Яким має бути потрібне рішення -  наочно демонструє модифікована мною ДПВ: всі члени суспільства повині мати рівні Права та Обов’язки і, як наслідок,  рівні конкурентні Можливості. Всі мають бути рівними перед всевидячим оком Закону. Ця лаконічна  модель сповна втілює в собі всі  сучасні очікуваня людства щодо створення на Землі  давно омріяного Справедливого Суспільства.  На сьогодні є всі необхідні умови для втілення в життя віковічної мрії людства і, завдяки інтернету, кожен бажаючий зможе внести свій посильний внесок в справу якнайшвидшого її досягнення: запропонувати свою технологію, програму, сценарій, алгоритм ефективних суспільних дій, чи хоча б перспективну соціальну ідею.

Справедливе Суспільство, в якому всі громадяни рівні перед Законом та мають рівні Права, Обов’язки і конкурентні Можливості, це не плід хворобливої уяви мрійників-філософів, а природжена потреба кожної Людини.  Нещодавно  американські науковці виявили, що в глибинних структурах людського мозку, поруч з центрами емоцій, відчуттям голоду та статевого потягу,  знаходяться нейронні центри, що відповідають за почуття людської Справедливості. То ж людською поведінкою, а відтак і світом, правлять не лише  Любов та Голод, але і Справедливість.  Створена ще за диких часів людства несправедлива Паразитарна система влади, що зветься сьогодні Владною Пірамідою або Владною Вертикаллю,  постійно вступає в конфлікт з людською природою, тормозить прогресивний розвиток людства і є причиною безлічі соціальних конфліктів та заворушень. По суті, весь історичний шлях людства —  не що інше, як боротьба здорової людської природи з нездоровою, антилюдською системою влади.

Нажаль, до сих пір ця боротьба, образно кажучи,  ведеться «за правилами»  самої ДПВ, тобто всі придворні заколоти та революції мають одну єдину мету — очолити паразитарну Владну Вертикаль, з примарними сподіваннями-обіцянками замінити несправедливого ката-супостата на справедливого царя-батюшку. Та як показує історичний досвід,  в цій площині непримиренна  споконвічна  боротьба не має ніяких шансів на повний успіх, на остаточну перемогу.      З метою самозбереження ДПВ в  цивілізованих країнах  завбачливо  зменшує міру своєї жадібності до певного порогового значення, біля якого різко знижуються протестні настрої в суспільстві. Цей поріг  має достатньо чіткі,  емперично виявлені, числові значення. Так у Західній Європі співвідношення доходів 20% найменш забезпечених громадян і 20% найбільш забезпечених громадян країни становить 1:5. І це  вважаєтьс зразком, еталоном справедливості для таких країн, як Україна, Гондурас та сотень їм подібних.  Річ у тім що у нас аналогічне співвідношення має пропорцію 1:50! Тобто пограбування українською владою свого населення на порядок вище, ніж у Європі.

Цивілізовані країни Західного світу мають дієві маханізми зворотнього суспільного зв’язку: профспілки та ліві політичні партії європейських країн уважно стежать за мірою жадібності своєї влади і при найменших порушеннях існуючого «справедливого» співвідношення організовують загальнонародні протестні виступи. Влада адекватно реагує на  протестні акції громадян і повертає ситуацію в стан прийнятної суспільної рівноваги. Таким чином, балансуючи на межі фолу, європейська ДПВ може безмежно довго продовжувати своє панівне існування. В Україні ні профспілки, ні ліві партії, комуністи з соціалістами, не спроможні очолити цивілізований протестний рух трудового народу.  Річ у тім, що за радянських часів всі, хто протестував проти дикого свавілля комуністів, вважалися ворогами народу і жорстоко переслідувались. Залишались лиш безхребетні совки та безпринципні поплічники влади. Сьогодні останні  огидно плазують перед нинішніми можновладцями та  марять очолити панівну ДПВ в осяжному майбутньому, мріють дорватись до владного корита з його захмарними пропорціями: 1:50! Далі корита ні їхні мрії, ні їхні плани, нажаль,  не сягають.  Всі вони наївно сподіваються, що доля Каддафі, Хусейна та Мубарака їх дивним чином омине.

Якою буде подальша доля наших тупожадібних можновладців та їх численних прилипал, я гадати не берусь. Мета даної публікації зовсім інша: розпочати  пошуки принципової можливості подолання непримиримого протистояння «Влади і Народу», використовуючи при цьому  ДПВ, як наочну ілюстрацію своїх міркувань та висновків.

 

 

 

 

 

Поделись с друзьями.
Общайтесь со мной.
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

37 комментариев к записи “Доларова піраміда влади — ДПВ.”

 1. Наткнулся случайно на Ваш блог. Теперь стану постоянно просматривать. Надеюсь, не разочаруете и дальше

 2. Спасибо. Прочитал с интересом. Блог в избранное занес=)

 3. Отличная статья Спасибо огромное

 4. Подскажите, можно ли разместить на своем сайте данный пост?

 5. Отличная статья Спасибо огромное

 6. Отлично написано! Буду много думать…

 7. Да… Мне на самом деле близка обсуждаемая тема! Даже грустно как-то

 8. Вообще я конечно же люблю написать какую-нибудь скабрезную критику, но тут ни к чему не придраться! :)

 9. А представьте, если бы Ваш блог был бы повыше в рейтинге Яндекса, очень много бы людей прочли этот пост.

 10. Спасибо. Прочитал с интересом. Блог в избранное занес=)

 11. Поздравляю, мне кажется это великолепная мысль

 12. Распечатываю… на стенку в самое видное место!

 13. почему так редко блог обновляете

 14. Спасибо! Буду теперь заходить на этот блог каждый день!

 15. Конечно, мы все с удовольствием проводим время в сети, но далеко не всегда — с пользой. Вот и я тоже. Редко попадается что-то действительно стоящее, что-то, что не только рассмешит, но и заставит задуматься. Этот пост как раз — одно из ркдких исключений, когда читаешь с удовольствием и что-то для себя выносишь.

 16. Интересные посты — это ваш стиль безусловно!

 17. Занятно! Реально просто отлично написано. :)

 18. Занятно. Подпишусь-ка я на RSS пожалуй

 19. Мне кажется или автор что-то недоговаривает

 20. Отлично написано. А главное хорошо разжевано

 21. Моё мнение вопрос развёрнуто полностью, автор выжал всё что можно, за что ему мой поклон!

 22. Наткнулся случайно на Ваш блог. Теперь стану постоянно просматривать. Надеюсь, не разочаруете и дальше

 23. Спасибочки, я когда устаю работать перерывчики делаю, к вам бывает заглядываю, так держать.

 24. я бы кое-что добавила, но по сути сказано все

 25. Спасибо за статью, всегда рад почитать вас

 26. Думается, если долго стараться, даже самую сложную мысль можно так подробно раскрыть.

 27. Даже и не докопаешься.

 28. Админ, а можно я размещу этот пост на своём сайте?

 29. Мне нравятся Ваши посты, заставляет задуматься…

 30. Интересно, я даже и не думала об этом…

Оставить комментарий