Числова оціночна шкала для Проектів МСК.

 

 

Критерії оцінки Проектів МСК та їх числові значення.

 

1.Час реалізації.

 

 

5                        4                      3                       2                         1

!———————-!——————-!———————!———————!

До 1р.              1-5                    5-10               >.10                     ???

 

2.Затрати (гривень).

 

5                         4                      3                       2                        1

!———————-!——————-!———————!———————!

10-50 млн.      50-100млн..      100-500 млн.    500-1млрд.         >. 1 млрд.

 

 

3.Вплив Влади-Народу.

5                         4                     3                       2                        1

!———————-!——————-!———————!———————!

Народ

100%              75%                  50%                 25%                   0%

0%                   25%                 50%                 75%                100%

Влада

 

4.Необхідність структурних змін в органах

влади та суспільства.

5                        4                        3                        2                        1

!———————-!———————!———————!———————!

Практично без                                                                     Революція

видимих змін                                                                           (1917р.)

(Хрущов, Берія)

 

 

5.Очікувана ефективність.

 

+2                      +1                      0                    -1                       -2

!———————-!———————!——————-!———————!

Стане краще                                                                       Стане гірше

 

Для більшої об’єктивності оцінок запропонованих Проектів та Пропозицій варто скористатись певними критеріями оцінювання. Запропонований мною набір критеріїв особливих пояснень не потребує. МСЧ, Механізм соціального контролю за діями влади, має реалізуватись в найкоротші терміни ( бажано до виборів 2015  року), з мінімальними фінансовими затрами, практично без помітних структурних змін в органах влади, максимально незалежно від владної підримки і з реальними позитивними результатами в житті суспільства. Чим більше балів набере той чи інший Проект, тим перспективніше він буде виглядати. Чим більше Експертів його  оцінюватиме, тим об’єктивнішою буде загальна (середньоарифметична) оцінка.  Максимальна кількість балів – 22.  Мініальна кількість Експертів – 10. Проекти, що наберуть менше 7 балів не мають подальшої перспективи. 14-22 бали — варті подальшого більш прискіпливого розгляду. А в інтервалі 7-14 балів, як мовиться, на розсуд журі.

В якості конкретного прикладу проведу оцінку мого власного проекту МСК, викладеного 28 серпня на сайті  Третьої  Української Республіки (ТУР-и): «Золота пропорція демократії замість Залізного закону олігархії». Нагадаю короткого його суть.  МСК діятиме на основі нової Дійсно народної партії, ДНП, всі члени якої матимуть рівні можливості потрапити до всіх виборних органів влади, від сільради до ВР включно. Депутатський корпус має складатися з двох частин: професійних політиків та рядових членів у співвідношенні, близькому до Золотої пропорції, де 2/3 депутатів вибиратиметься із рядових членів ДНП по соціологічному принципу. Таким чином в існуючий нині політичний механізм, по суті, буде вмонтовано  постійнодіючий «Всенародний референдум», суспільну Наглядову раду.  Професіонали вестимуть законотворчу та поточну політичну роботу, а рядові депутати оцінюватимуть  їхню діяльність та через різноманітні комісії  із залученням експертів, консультантів та широкої громадськості,  контролюватимуть прозорість, законність та ефективність роботи чиновників і держслужбовців, оперативно замінюючи їх в разі обгрунтованої необхідності.  Весь депутатський корпус діятиме під пильним контролем однопартійців і всього суспільства. Помічені в недобросовісності чи корупційних діях, депутати, рішеннями позачергових зїздів чи партійних  конференцій, будуть терміново замінюватись новими особистостями. Щорічний черговий зїзд ДНП даватиме оцінку стану справ в суспільстві та діям депутатського корпусу з конкретними кадровими висновками.  Таким чином і формування депутатського корпусу і оцінка ефективності його роботи вестиметься під пильним наглядом супільства, що забезпечить результативність та законність його роботи і відкриє доступ до всіх державних посад найбільш підготовленим та відповідальним кадрам.

1. Час реалізації

Процес створення ДНП, як політичної основи МСК, можна суттєво прискорити, якщо скооперуватись з однією з уже юридично оформлених партій, наприклад «Собором», заклавши в  її Статут  та Програму основоположні принципа ДНП. Це можна буде зробити ще до кінця поточного року.  В першій половині наступного року -  створити міцний осередок ДНП в м. Києві, залучивши до її лав  весь прогресивний актив міста. Провести вибори мера та Київради за принципово новими правилами і продемонструвати суспільству новий спосіб відносин влади з народом. Позитивний приклад столиці стане каталізатором для вірусного створеня осередків ДНП по всіх містах та селах країни до кінця 2014 р. Тоді наступні президентські вибори пройдуть уже по сценарію ДНП, а парламентські — будуть достроковими. Коли громадяни відчують можливість не лише впливати на майбутній депутатський корпус, а й побачать  реальну можливість самому стати депутатом, то  мотивація та активність таких людей перевершать навіть рівень активності Майдану  2004 р.

Оцінка по даній шкалі — 4 бали.

2.Затрати.  

Оскільки основу ДНП складуть дійсно активні та небайдужі громадяни України, з числа тих, хто працюють нині  волонтерами, захищають Гостинний двір, співпрацюють з Дорожним контролем, активісти інтернет груп і т.п., люди з реальною можливістю після виборів стати Народним депутатом любого рівня чи делегатом партійного зїзду або конференції, то зрозуміло що нікої оплати за їхню політичну діяльність робити не доведеться. Навпаки, вони самі будуть відшукувати кошти для своєї партійної діяльності. Суттєво скоротять витрати  інтернет, скайп  та мобільний звязок. 

Відтак оцінка по даній шкалі буде — 4-5 балів.

3. Вплив на реалізацію проекту Влади та народу.

Даний варіант МСК орієнтований на цілковиту партійну самостійність, а відтак, на повну незалежність від влади та її функціонерів, тож і по цьому параметру

отримаємо 4-5 балів.

4. Необхідність структурних змін в органах влади та суспільства.

На перших порах МСК ніяких структурніих змін  в системі влади проводити не буде. Тільки кадрові та функціональні.

4-5 балів — оцінка і по даному параметру. 

5. Очікувана ефективність.

Новий депутатський корпус стане принципово новим та ефективним МСК .

Оцінка максимальна — 2 бали.

Підвожу підсумки.

1.       2.      3.        4.        5.

4б   4-5б  4-5б    4-5б     2б.         Всьго — 18-21 бал.

 

Свій варіант МСК п. О.Тертичний виклав у публікації : «Про спільний Прект, як  Пропозицію для нації», сайт ТУР-и від 30.08.2013 р. Основним політичним інструментом у ньому виступає Персональний мандат (ПМ) виборця. На відміну від одноразового анонімного голосування раз у 5-ть років, ПМ  завжди залишається з його власником і лиш тимчасово передається тому чи іншому депутату під час виборів. В залежності від кількості набраних ПМ-ів  депутат не лише потрапляє до парламенту, але й отримує в ньому більшу чи меншу питому вагу, політичну впливовість, тощо. В любий час власник ПМ може відізвати його назад і передати іншому. Знаходячись під постійною загрозою втратити ПМ, депутат буде завжди орієнтуватись на інтереси свого виборця. Створена з допомогою ПМ, поки що віртуальна, демократія отримала назву — Мережева демократія (МД). Загалом МД виглядає досить переконливо. А які оцінки отримає вона по окремим критеріям.

1. Час реалізації.

При зацікавленому підході -  на реалізацію технічного забезпечення — мінімум 2 роки, але враховуючи політичну незацікавленість і навіть політичний саботаж з боку ППВ на втілення МД в життя піде не один десяток літ. Згадаймо історичний аналог із системою електронного голосування, запропонованою на початку минулого століття Томасом Едісоном. Скільки десятиліть її ігнорувала та саботувала світова парламентська бюрократія?

То ж оцінка — 1 бал

2.Затрати на втілення  в життя МД.

Мені важко судити про конкретну суму, але враховуючи наш досвід попередніх виборів на яких лиш на втановлення вебкамер на виборчих дільницях було витрачено близько 1-го мільярда гривень, певен що на МД наші можновладці витратять не менше.

Відтак оцінка і по цьому параметру — 1-2 бали.

3. Вплив  влади-народу на реалізацію МД.

Без рішень ЦВК, парламенту та Кабміну МД в Україні зреалізована не буде. Тож максимальна оцінка по цьому параметру:

1-2 бала.

4.Небхідність структурних змін у владі та суспільсві МД не передбачає. Відтак оцінка по даному параметру:

5 балів.

5. Очікувана ефективність.

Відсутність чіткої організації та персональної відповідальності  в рамках запронованої автором МД, а також можливість скуповувати  ПМ, як інтернетні лайки,  привнесуть в суспільне життя відчутний елемент анархізму, а відтак виникне реальна загроза  до зниження керованості країною. Автор явно недооцінює можливості маніпулювання складом депутатського корпусу клакерськими методами і з їх допомогою вилучати з сесійної зали найбільш професійних та принципових особистостей.                                     До того ж, ПМ та МД це все таки технологічні інструменти і наші  політики обовязково використають їх у власних інтересах. Скільки надій покладалось у свій час на електронну систему голосування в парламенті і що з того вийшло? Політичні проблеми слід вирішувати адекватними політичними засобами — це аксіома. Марно сподіватись вирішити їх суто технологічними засобами.

Оцінка: 0 -1 бал.

Загальна оцінка: 8-10 балів.

Це, якщо рахувати чисто арифметично. А якщо дивитись правді у вічі, то  оцінка «-1″ бал перекреслює   собою всі попередні. Іншими словами, я особисто  не бачу якоїсь реальної користі від запровадження в Україні МД в запропонованому автором вигляді. МСК на її основі в нинішніх умовах принесе досить сумнівний результат. Відтак, автору слід ще старанно доопрацювати свою пропозицію.

Відомо, що кожен автор значно переоцінює значимість своєї роботи і недооцінює роботу колег та конкурентів. Тому я  і не претендую на остаточність та безапеляційність своїх оцінок. Не здивуюсь, якщо п. Тертичний, користуючись запропонованою оціночною шкалою, отримає цілком протилежний результат.

Обєктивну, а відтак, і остаточну оцінку нашим доробкам має дати авторитетна експертна група.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделись с друзьями.
Общайтесь со мной.
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий